OVERGEWICHT, AFVALLEN, ACUPUNCTUUR EN KRUIDEN ?

Er zijn verschillende motieven om overgewicht aan te willen pakken. Toch is het niet altijd eenvoudig om uit het grote aanbod aan mogelijkheden, om af te vallen, een keuze te maken.
Er zijn mensen die een methode gevonden hebben die bij hen past maar er zijn ook veel mensen die zoeken naar een voor hen passende manier. Soms is een methode zo streng dat hij moeilijk vol te houden is. Soms veroorzaakt een aanpak nieuwe klachten. Omdat het uiteindelijk om uw gezondheid gaat, vraagt het maken van een geschikte keuze de nodige aandacht. Een keuze begint bij informatie. Hier onder volgt een korte kennismaking met acupunctuur en kruiden als behandelingswijze bij overgewicht.

Chinese Geneeswijze
Acupunctuur en kruiden zijn methoden uit de Chinese geneeswijze.

De Chinese geneeswijze kijkt naar een lichaam als een uniek geheel waarbij een gezond lichaam een bepaalde balans of evenwicht heeft. De balans kan verstoord worden door oorzaken van binnen uit het lichaam of van buiten het lichaam. Ondanks dat elk lichaam zijn ‘eigen’ gewicht heeft, kan overgewicht een teken zijn dat de innerlijke balans verstoord is.

Onderzoek en Diagnose
Een onderzoek en daar aan gekoppeld een diagnose, kan dan een antwoord geven op de vraag of de balans verstoord is en wat mogelijk de oorzaak is.
Tijdens het onderzoek en het stellen van de diagnose kunt u vragen verwachten over uw eetlust, uw eetpatroon, uw ontlasting, uw weerstand en uw algemene welzijn en mogelijk eerdere afvalpogingen. Het kan zijn dat een verstoring van uw energiebalans de onderliggende oorzaak van uw overgewicht is. Een acupunctuur behandeling kan bestaan uit het activeren van uw spijsvertering of om deze juist te remmen. Omdat acupunctuur samen met kruiden, in de vorm van pillen of tabletten is mogelijk, meestal een goed resultaat geeft, is een behandeling aan te bevelen waarin kruiden en acupunctuur gecombineerd worden.

Dieet
Soms wordt er ook een dieetadvies gegeven maar het zal niet het uitgangspunt zijn van de behandeling. In de Chinese geneeswijze gaat men er van uit dat een lichaam met overwicht zichzelf gaat herstellen als de balans of het evenwicht niet meer verstoord is.

Overige Klachten
Als u naast uw overgewicht ook andere klachten heeft dan worden deze klachten, in overleg met u, in de behandeling meegenomen.

Tot zover de kennismaking
Met vragen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht

Telefoon: 078 - 6133239
Email: info@zhongyi.nl