| | |
DE YIN EN YANG THEORIE

Yin en Yang zijn twee schijnbaar tegengestelde krachten of eigenschappen, die echter een onlosmakelijk koppel vormen. De een is ondenkbaar zonder de ander. Yang is meestal de dominerende kracht of eigenschap boven Yin in het koppel.

De meest bekende Yin -Yang koppels zijn hieronder weergegeven:

Yang Yin
Zon Maan
Licht Duisternis
Warmte Koude
Mannelijk Vrouwelijk
Hyperactief Hypoactief
Geagiteerd Geremd
Onrustig Stil
Rode gloed Vale gloed
Luide stem Zachte stem

Omdat goed of kwaad een gevolg is van het al of niet in balans zijn van Yin en Yang, kent men volgens deze filosofie hiervoor geen absolute begrippen, zoals dit wel het geval is in de westerse denkwereld

De theorie van Yin en Yang is een van de meest fundamentele theorieën van de Chinese geneeskunde. Volgens deze theorie is de tegenstelling Yin en Yang een fundamentele natuurwet. Alles komt voort uit, wordt ontwikkeld, gemotiveerd en veranderd door de kracht van Yin Qi en Yang Qi. In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin en Yang, zoals tegenstelling, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze oerkrachten. Bij verstoring kunnen er klachten optreden.

Tot de categorie Yang behoren in het algemeen die verschijnselen die dynamisch, extern, opwaarts, stralend en actief zijn of betrekking hebben op functionele activiteit. Daarentegen behoren verschijnselen die statisch, intern, neerwaarts, donker of passief zijn of die betrekking hebben op materiële stoffen tot de categorie Yin.

In de Chinese Geneeskunde worden deze concepten gebruikt om problemen samen te vatten en te verklaren op het vlak van anatomie, fysiologie, pathologie, diagnose, preventie en behandeling.